XGMML File

? Cách mở file .XGMML? Những phần mềm mở file .XGMML và sửa file lỗi. Convert XML XGMML file sang định dạng khác.

.XGMML File Extension

   
File name XGMML File
File Type XGMML Graph File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Data Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 2.5 ★ (2 Bình chọn)

File .XGMML là file gì?

XGMML là Data Files - XGMML Graph File, dưới định dạng XML được phát triển bởi N/A.

File được tạo ra trong XGMML (eXtensible Markup Graph và Modeling Language) định dạng, định dạng XML được sử dụng để mô tả đồ thị cấu trúc; mô tả các nút và các đỉnh mà bao gồm một đồ thị; dựa trên định dạng .GML (Graph Modeling Language) và được sử dụng để trao đổi dữ liệu giữa các ứng dụng đồ thị.

What is a XGMML file?

File created in the XGMML (eXtensible Graph Markup and Modeling Language) format, an XML format used for describing structured graphs; describes nodes and vertices that comprise a graph; based on the .GML (Graph Modeling Language) format and is used for exchanging data between graph applications.

Cách mở .XGMML file

Để mở file .XGMML click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XGMML bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XGMML

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XGMML do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .XGMML

File .XGMML có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *