XIF File

? Cách mở file .XIF? Những phần mềm mở file .XIF và sửa file lỗi. Convert Binary XIF file sang định dạng khác.

.XIF File Extension

   
File name XIF File
File Type ScanSoft Pagis File
Nhà phát triển Nuance Communications
Phân loại Page Layout Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.4 ★ (16 Bình chọn)

File .XIF là file gì?

XIF là Page Layout Files - ScanSoft Pagis File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Nuance Communications.

XIF (Extended Image Format) tập tin ban đầu được tạo ra cho phần mềm ScanSoft Pagis quét; thiết kế như một phần mở rộng sang định dạng .TIFF để lưu trữ tài liệu văn bản như hình ảnh; tách hình ảnh thành bốn lớp:

What is a XIF file?

XIF (eXtended Image Format) file originally created for the ScanSoft Pagis scanning software; designed as an extension to the .TIFF format for storing text documents as images; separates the image into four layers:

Cách mở .XIF file

Để mở file .XIF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XIF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XIF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XIF do người dùng đóng góp.

  • Free File Viewer
  • ACDSee
  • ACDSee
  • Imaging
  • ACDSee Free
  • ACDSee Pro
  • ACDSee Pro

Chuyển đổi file .XIF

File .XIF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *