XLIFF File

? Cách mở file .XLIFF? Những phần mềm mở file .XLIFF và sửa file lỗi. Convert XML XLIFF file sang định dạng khác.

.XLIFF File Extension

   
File name XLIFF File
File Type XLIFF Localization File
Nhà phát triển OASIS
Phân loại Data Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 4 ★ (3 Bình chọn)

File .XLIFF là file gì?

XLIFF là Data Files - XLIFF Localization File, dưới định dạng XML được phát triển bởi OASIS.

Tập tin được tạo ra bằng cách sử dụng XLIFF (XML Localization Interchange File Format) tiêu chuẩn, được sử dụng để lưu trữ thông tin dịch thuật; thường sử dụng phần mở rộng .XLF.

What is a XLIFF file?

File created using the XLIFF (XML Localization Interchange File Format) standard, which is used for storing language translation information; more commonly uses the .XLF extension.

Cách mở .XLIFF file

Để mở file .XLIFF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XLIFF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XLIFF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XLIFF do người dùng đóng góp.

  • Virtaal
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Translation Workspace XLIFF Editor 2.5.13.Stable
  • Translation Workspace XLIFF Editor 2.5.12.Stable
  • Translation Workspace XLIFF Editor 2.19.2.Stable
  • Translation Workspace XLIFF Editor 2.19.2.Stable

Chuyển đổi file .XLIFF

File .XLIFF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *