XLK File

? Cách mở file .XLK? Những phần mềm mở file .XLK và sửa file lỗi. Convert Binary XLK file sang định dạng khác.

.XLK File Extension

   
File name XLK File
File Type Excel Backup File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Backup Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.3 ★ (6 Bình chọn)

File .XLK là file gì?

XLK là Backup Files - Excel Backup File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

tập tin sao lưu được tạo ra bởi Microsoft Excel, một chương trình bảng tính; chứa một bản sao lưu của một file .XLS; sử dụng để khôi phục dữ liệu bảng tính trong trường hợp một tập tin bảng tính bị mất hoặc bị hỏng.

What is a XLK file?

Backup file created by Microsoft Excel, a spreadsheet program; contains a backup copy of a .XLS file; used to recover spreadsheet data in the event that a spreadsheet file is lost or corrupted.

Cách mở .XLK file

Để mở file .XLK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XLK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XLK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XLK do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Excel 2019
  • Microsoft Excel
  • Microsoft Excel
  • Microsoft Office Excel
  • WPS Office
  • Citrix ICA Client
  • Citrix ICA Client

Chuyển đổi file .XLK

File .XLK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *