XLT File

? Cách mở file .XLT? Những phần mềm mở file .XLT và sửa file lỗi. Convert Binary XLT file sang định dạng khác.

.XLT File Extension

   
File name XLT File
File Type Excel Template
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.7 ★ (18 Bình chọn)

File .XLT là file gì?

XLT là Data Files - Excel Template, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

tập tin một XLT là một mẫu được tạo ra bởi Microsoft Excel, ứng dụng bảng tính kèm theo bộ ứng dụng Microsoft Office. Nó chứa định dạng và dữ liệu mặc định cho một bảng tính và được sử dụng làm cơ sở cho việc tạo file .XLS mới. file XLT được lưu trong File Format Excel Binary, đó là dạng tiểu học cho đến khi định dạng Office Open XML (file mở rộng .XLTX) thay thế nó trong Excel 2007 cho Windows và 2008 cho Mac.

What is a XLT file?

An XLT file is a template created by Microsoft Excel, a spreadsheet application included with the Microsoft Office suite. It contains default formatting and data for a spreadsheet and is used as a basis for creating new .XLS files. XLT files are saved in the Excel Binary File Format, which was the primary format until the Office Open XML format (.XLTX file extension) replaced it in Excel 2007 for Windows and 2008 for Mac.

Cách mở .XLT file

Để mở file .XLT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XLT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XLT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XLT do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Excel 2019
  • File Viewer Plus
  • File Viewer Plus
  • Microsoft Excel
  • Kingsoft Office
  • WPS Office
  • WPS Office

Chuyển đổi file .XLT

File .XLT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *