XLTHTML File

? Cách mở file .XLTHTML? Những phần mềm mở file .XLTHTML và sửa file lỗi. Convert N/A XLTHTML file sang định dạng khác.

.XLTHTML File Extension

   
File name XLTHTML File
File Type Microsoft Excel HTML Spreadsheet Template
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Spreadsheet Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1 ★ (3 Bình chọn)

File .XLTHTML là file gì?

XLTHTML là Spreadsheet Files - Microsoft Excel HTML Spreadsheet Template, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

HTML phiên bản của một mẫu .XLT bảng tính được tạo bằng Microsoft Excel, ứng dụng bảng tính; chứa HTML mà ám mẫu sử dụng định dạng tương tự như các tập tin XLT gốc; sử dụng để xem thông tin bảng tính được công bố trong một trình duyệt Web.

What is a XLTHTML file?

HTML version of a .XLT spreadsheet template created with Microsoft Excel, a spreadsheet application; contains HTML that renders the template using similar formatting as the original XLT file; used for viewing published spreadsheet information in a Web browser.

Cách mở .XLTHTML file

Để mở file .XLTHTML click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XLTHTML bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XLTHTML

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XLTHTML do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Excel 2019
  • Microsoft Office Starter - English
  • Microsoft Office Starter - English
  • Microsoft Office Excel
  • Citrix ICA Client
  • Microsoft Office Click-to-Run
  • Microsoft Office Click-to-Run

Chuyển đổi file .XLTHTML

File .XLTHTML có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *