XLTM File

? Cách mở file .XLTM? Những phần mềm mở file .XLTM và sửa file lỗi. Convert Zip XLTM file sang định dạng khác.

.XLTM File Extension

   
File name XLTM File
File Type Excel Open XML Macro-Enabled Spreadsheet Template
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Spreadsheet Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 3.4 ★ (10 Bình chọn)

File .XLTM là file gì?

XLTM là Spreadsheet Files - Excel Open XML Macro-Enabled Spreadsheet Template, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Microsoft.

tập tin mẫu được tạo ra bởi Microsoft Excel, một chương trình bảng tính; chứa các thiết lập mặc định và các tài sản bố trí cho một bảng tính cho phép macro; dùng để tạo ra một bảng tính vĩ mô Enabled mới (file .XLSM) mà sử dụng định dạng Open XML, được giới thiệu trong Microsoft Office 2007.

What is a XLTM file?

Template file created by Microsoft Excel, a spreadsheet program; contains default settings and layout properties for a macro-enabled spreadsheet; used to create a new macro-Enabled workbook (.XLSM file) that uses the Open XML format, which was introduced in Microsoft Office 2007.

Cách mở .XLTM file

Để mở file .XLTM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XLTM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XLTM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XLTM do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Excel 2019
  • File Viewer Plus
  • File Viewer Plus
  • WPS Office
  • Microsoft Office Excel
  • Citrix ICA Client
  • Citrix ICA Client

Chuyển đổi file .XLTM

File .XLTM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *