XLTX File

? Cách mở file .XLTX? Những phần mềm mở file .XLTX và sửa file lỗi. Convert Zip XLTX file sang định dạng khác.

.XLTX File Extension

   
File name XLTX File
File Type Excel Open XML Spreadsheet Template
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Spreadsheet Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 3.3 ★ (15 Bình chọn)

File .XLTX là file gì?

XLTX là Spreadsheet Files - Excel Open XML Spreadsheet Template, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Microsoft.

tập tin một XLTX là một mẫu được tạo ra bởi Microsoft Excel, một chương trình được sử dụng để tạo ra các bảng tính. Nó chứa các thiết lập mặc định và thông tin bố trí sử dụng để tạo ra các file XLSX. file XLTX có thể được sử dụng để tạo ra nhiều bảng tính với định dạng và tài sản chung.

What is a XLTX file?

An XLTX file is a template created by Microsoft Excel, a program used for creating spreadsheets. It contains default settings and layout information used to create .XLSX files. XLTX files may be used to create multiple spreadsheets with common formatting and properties.

Cách mở .XLTX file

Để mở file .XLTX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XLTX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XLTX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XLTX do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Excel 2019
  • File Viewer Plus
  • File Viewer Plus
  • WPS Office
  • Microsoft Office Excel
  • Citrix ICA Client
  • Citrix ICA Client

Chuyển đổi file .XLTX

File .XLTX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *