XLW File

? Cách mở file .XLW? Những phần mềm mở file .XLW và sửa file lỗi. Convert Binary XLW file sang định dạng khác.

.XLW File Extension

   
File name XLW File
File Type 1Excel Workspace File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Misc Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 1.8 ★ (5 Bình chọn)

File .XLW là file gì?

XLW là Misc Files - 1Excel Workspace File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

Workspace tập tin được lưu bởi Microsoft Excel, một chương trình dùng để tạo ra các bảng tính; chứa các địa điểm màn hình của một hoặc nhiều bài tập, cũng như tài liệu tham khảo để các tập tin bảng tính; sử dụng để khôi phục lại cách bố trí làm việc khi đồng thời trên nhiều bảng tính.

What is a XLW file?

Workspace file saved by Microsoft Excel, a program used to create spreadsheets; contains the screen locations of one or more workbooks, as well as references to the workbook files; used to restore the layout when working simultaneously on multiple workbooks.

Cách mở .XLW file

Để mở file .XLW click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XLW bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XLW

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XLW do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Excel 2019
  • OpenOffice.org Calc
  • OpenOffice.org Calc
  • LibreOffice
  • Microsoft Excel
  • Microsoft Office Excel
  • Microsoft Office Excel

Chuyển đổi file .XLW

File .XLW có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *