XM File

? Cách mở file .XM? Những phần mềm mở file .XM và sửa file lỗi. Convert N/A XM file sang định dạng khác.

.XM File Extension

   
File name XM File
File Type Fasttracker 2 Extended Module
Nhà phát triển Fasttracker
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.4 ★ (11 Bình chọn)

File .XM là file gì?

XM là Audio Files - Fasttracker 2 Extended Module, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Fasttracker.

Âm nhạc mô-đun tạo ra bởi Fasttracker 2, một chương trình theo dõi âm thanh; sử dụng MIDI dữ liệu và âm thanh mẫu bài hát soạn; tương tự như một .S3M hoặc file .mod, nhưng được lưu trong định dạng Fasttracker.

What is a XM file?

Music module created by Fasttracker 2, an audio tracker program; uses MIDI data and sound samples to compose songs; similar to a .S3M or .MOD file, but is saved in the Fasttracker format.

Cách mở .XM file

Để mở file .XM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XM do người dùng đóng góp.

 • XimpleMOD
 • XMPlay
 • XMPlay
 • Nullsoft Winamp
 • MilkyTracker
 • OpenMPT
 • OpenMPT
 • VideoLAN VLC media player
 • CoolUtils Total Audio Converter
 • MikMod
 • CocoModX

Chuyển đổi file .XM

File .XM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *