XMAP File

? Cách mở file .XMAP? Những phần mềm mở file .XMAP và sửa file lỗi. Convert N/A XMAP file sang định dạng khác.

.XMAP File Extension

   
File name XMAP File
File Type XMind 2007/2008 Workbook
Nhà phát triển XMind
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1.5 ★ (2 Bình chọn)

File .XMAP là file gì?

XMAP là Data Files - XMind 2007/2008 Workbook, dưới định dạng N/A được phát triển bởi XMind.

Workbook tạo ra bởi XMind, một ứng dụng bản đồ tâm trí; tạo ra bởi các năm 2007 và 2008 phiên bản của phần mềm, nhưng vẫn có thể được mở bằng các phiên bản XMind gần đây; sử dụng để lưu trữ trực quan ý tưởng lấy được qua các buổi động não.

What is a XMAP file?

Workbook created by XMind, a mind mapping application; created by the 2007 and 2008 releases of the software, but can still be opened by recent XMind versions; used for visually storing ideas captured during brainstorming sessions.

Cách mở .XMAP file

Để mở file .XMAP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XMAP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XMAP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XMAP do người dùng đóng góp.

  • XMind
  • CodeWarrior
  • CodeWarrior

Chuyển đổi file .XMAP

File .XMAP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *