XMCDZ File

? Cách mở file .XMCDZ? Những phần mềm mở file .XMCDZ và sửa file lỗi. Convert N/A XMCDZ file sang định dạng khác.

.XMCDZ File Extension

   
File name XMCDZ File
File Type Mathcad Compressed Worksheet File
Nhà phát triển Parametric Technology Corporation
Phân loại Compressed Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .XMCDZ là file gì?

XMCDZ là Compressed Files - Mathcad Compressed Worksheet File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Parametric Technology Corporation.

bảng tính dựa trên XML tạo ra với Mathcad, một chương trình để tạo kỹ thuật và tính toán khoa học; có thể bao gồm cả hai yếu tố toán học và văn bản; tương tự như một tập tin .XMCD, nhưng lưu trong một định dạng nén.

What is a XMCDZ file?

XML-based worksheet created with Mathcad, a program for creating engineering and scientific calculations; may include both mathematical and textual elements; similar to a .XMCD file, but saved in a compressed format.

Cách mở .XMCDZ file

Để mở file .XMCDZ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XMCDZ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XMCDZ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XMCDZ do người dùng đóng góp.

  • Mathsoft Mathcad
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Mathcad

Chuyển đổi file .XMCDZ

File .XMCDZ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *