XMCT File

? Cách mở file .XMCT? Những phần mềm mở file .XMCT và sửa file lỗi. Convert XML XMCT file sang định dạng khác.

.XMCT File Extension

   
File name XMCT File
File Type Mathcad XML Worksheet Template
Nhà phát triển PTC
Phân loại Data Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 2.4 ★ (7 Bình chọn)

File .XMCT là file gì?

XMCT là Data Files - Mathcad XML Worksheet Template, dưới định dạng XML được phát triển bởi PTC.

tập tin mẫu được tạo ra bởi Mathcad, một chương trình được sử dụng để tính toán kỹ thuật; tiết kiệm một mẫu bảng tính có thể được sử dụng để tạo nhiều tài liệu .XMCD từ điểm khởi đầu tương tự.

What is a XMCT file?

Template file created by Mathcad, a program used for engineering calculations; saves a worksheet template that can be used for creating multiple .XMCD documents from the same starting point.

Cách mở .XMCT file

Để mở file .XMCT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XMCT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XMCT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XMCT do người dùng đóng góp.

  • Mathsoft Mathcad
  • Mathcad
  • Mathcad

Chuyển đổi file .XMCT

File .XMCT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *