XMDX File

? Cách mở file .XMDX? Những phần mềm mở file .XMDX và sửa file lỗi. Convert N/A XMDX file sang định dạng khác.

.XMDX File Extension

   
File name XMDX File
File Type ExamSoft Answer File
Nhà phát triển ExamSoft
Phân loại Encoded Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.4 ★ (9 Bình chọn)

File .XMDX là file gì?

XMDX là Encoded Files - ExamSoft Answer File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi ExamSoft.

hồ sơ một XMDX là một file answer sử dụng bởi ExamSoft, một chương trình đánh giá quản lý trực tuyến. Nó chứa các, phiên bản hoàn thành cuối cùng của một kỳ thi, trong đó bao gồm những câu trả lời được mã hóa.

What is a XMDX file?

An XMDX file is an answer file used by ExamSoft, an online assessment-management program. It contains the final, completed version of an exam, which includes encrypted answers.

Cách mở .XMDX file

Để mở file .XMDX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XMDX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XMDX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XMDX do người dùng đóng góp.

  • ExamSoft

Chuyển đổi file .XMDX

File .XMDX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *