XMI File

? Cách mở file .XMI? Những phần mềm mở file .XMI và sửa file lỗi. Convert XML XMI file sang định dạng khác.

.XMI File Extension

   
File name XMI File
File Type 1XML Metadata Interchange File
Nhà phát triển Object Management Group
Phân loại Data Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3 ★ (9 Bình chọn)

File .XMI là file gì?

XMI là Data Files - 1XML Metadata Interchange File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Object Management Group.

File được tạo ra trong định dạng XMI (XML Metadata Interchange), một định dạng tập tin XML phổ biến nhất được sử dụng để trao đổi sơ đồ UML; lưu trữ thông tin thiết kế mô hình trong một định dạng XML tiêu chuẩn; sử dụng để chuyển thông tin thiết kế giữa các chương trình phần mềm.

What is a XMI file?

File created in the XMI (XML Metadata Interchange) format, an XML file format most commonly used for exchanging UML diagrams; stores model design information in a standard XML format; used for transferring design information between software programs.

Cách mở .XMI file

Để mở file .XMI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XMI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XMI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XMI do người dùng đóng góp.

  • Visual Paradigm
  • Liquid Technologies Liquid XML Studio
  • Liquid Technologies Liquid XML Studio
  • Sparx Systems Enterprise Architect
  • Altova UModel
  • No Magic MagicDraw
  • No Magic MagicDraw

Chuyển đổi file .XMI

File .XMI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *