XMIND File

? Cách mở file .XMIND? Những phần mềm mở file .XMIND và sửa file lỗi. Convert Zip XMIND file sang định dạng khác.

.XMIND File Extension

   
File name XMIND File
File Type XMind Workbook File
Nhà phát triển XMind
Phân loại Data Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 3.4 ★ (29 Bình chọn)

File .XMIND là file gì?

XMIND là Data Files - XMind Workbook File, dưới định dạng Zip được phát triển bởi XMind.

Hồ XMind chứa một bảng tính được tạo ra bởi XMind, một động não và tâm ứng dụng bản đồ. Nó có thể lưu trữ nhiều tờ, mỗi với một sơ đồ mà chụp những ý tưởng trong một cuộc họp tập. file XMind cũng có thể được sử dụng để lưu trữ đồ tổ chức, chương trình làm việc, biểu đồ Gantt, và sơ đồ cá nhân và kinh doanh khác.

What is a XMIND file?

An XMIND file contains a workbook created by XMind, a brainstorming and mind mapping application. It may store multiple sheets, each with a diagram that captures ideas during a brainstorming session. XMIND files may also be used for storing organizational charts, work schemes, Gantt charts, and other individual and business diagrams.

Cách mở .XMIND file

Để mở file .XMIND click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XMIND bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XMIND

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XMIND do người dùng đóng góp.

  • Seavus iMindQ
  • XMind
  • XMind

Chuyển đổi file .XMIND

File .XMIND có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *