XMM File

? Cách mở file .XMM? Những phần mềm mở file .XMM và sửa file lỗi. Convert XML XMM file sang định dạng khác.

.XMM File Extension

   
File name XMM File
File Type 3ds Max XML Animation Map File
Nhà phát triển Autodesk
Phân loại 3D Image Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 2.7 ★ (6 Bình chọn)

File .XMM là file gì?

XMM là 3D Image Files - 3ds Max XML Animation Map File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Autodesk.

tập tin XML được sử dụng bởi 3ds Max, một phim hoạt hình ba chiều và mô hình chương trình; định nghĩa như thế nào dữ liệu hình ảnh động được nạp từ một file .XAF được gán cho các đối tượng trong một cảnh; cho phép dữ liệu chuyển động được sáp nhập vào một cảnh 3D.

What is a XMM file?

XML file used by 3ds Max, a three-dimensional animation and modeling program; defines how the loaded animation data from an .XAF file is assigned to objects in a scene; allows motion data to be merged into a 3D scene.

Cách mở .XMM file

Để mở file .XMM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XMM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XMM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XMM do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .XMM

File .XMM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *