XMZX File

? Cách mở file .XMZX? Những phần mềm mở file .XMZX và sửa file lỗi. Convert N/A XMZX file sang định dạng khác.

.XMZX File Extension

   
File name XMZX File
File Type ExamSoft Exam File
Nhà phát triển ExamSoft
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.4 ★ (55 Bình chọn)

File .XMZX là file gì?

XMZX là Data Files - ExamSoft Exam File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi ExamSoft.

Thi tập tin được sử dụng bởi ExamSoft, một chương trình đánh giá quản lý trực tuyến; chứa một kỳ thi được tải về từ ExamSoft.

What is a XMZX file?

Exam file used by ExamSoft, an online assessment-management program; contains an exam downloaded from ExamSoft.

Cách mở .XMZX file

Để mở file .XMZX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XMZX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XMZX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XMZX do người dùng đóng góp.

  • ExamSoft

Chuyển đổi file .XMZX

File .XMZX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *