XNB File

? Cách mở file .XNB? Những phần mềm mở file .XNB và sửa file lỗi. Convert Binary XNB file sang định dạng khác.

.XNB File Extension

   
File name XNB File
File Type XNA Game Studio Binary Package
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (48 Bình chọn)

File .XNB là file gì?

XNB là Game Files - XNA Game Studio Binary Package, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

tập tin dữ liệu nhị phân tạo ra với XNA Game Studio Express, một IDE được thiết kế để phát triển Windows và Xbox 360 trò chơi; chứa một hoặc nhiều tập tin trong một gói duy nhất.

What is a XNB file?

Binary data file created with XNA Game Studio Express, an IDE designed for developing Windows and Xbox 360 games; contains one or more files in a single package.

Cách mở .XNB file

Để mở file .XNB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XNB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XNB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XNB do người dùng đóng góp.

  • The GameTools Suite
  • Re-Logic Terraria
  • Re-Logic Terraria
  • Microsoft XNA Game Studio
  • Microsoft XNA Game Studio Express

Chuyển đổi file .XNB

File .XNB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *