XNC File

? Cách mở file .XNC? Những phần mềm mở file .XNC và sửa file lỗi. Convert Text XNC file sang định dạng khác.

.XNC File Extension

   
File name XNC File
File Type Exchange NC File
Nhà phát triển Ucamco, KiCad, and Pentalogix
Phân loại CAD Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .XNC là file gì?

XNC là CAD Files - Exchange NC File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Ucamco, KiCad, and Pentalogix.

tập tin một XNC là một tập tin văn bản được lưu trong định dạng Trao đổi NC (XNC). Nó chứa các hướng dẫn điều khiển số (tọa độ XY) chỉ đạo một công cụ máy, chẳng hạn như một mũi khoan, để sản xuất vi mạch đồng in (PCB). file XNC được thiết kế để trao đổi thông tin giữa các chương trình CAD và CAM.

What is a XNC file?

An XNC file is a text file saved in the Exchange NC (XNC) format. It contains numerical control instructions (XY coordinates) for directing a machine tool, such as a drill, for the production of Printed Circuit Boards (PCB). XNC files are designed for exchanging information between CAD and CAM programs.

Cách mở .XNC file

Để mở file .XNC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XNC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XNC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XNC do người dùng đóng góp.

  • Ucamco Reference Gerber Viewer
  • GraphiCode GC-PowerPlace
  • GraphiCode GC-PowerPlace

Chuyển đổi file .XNC

File .XNC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *