XNK File

? Cách mở file .XNK? Những phần mềm mở file .XNK và sửa file lỗi. Convert N/A XNK file sang định dạng khác.

.XNK File Extension

   
File name XNK File
File Type Exchange Shortcut
Nhà phát triển N/A
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.7 ★ (9 Bình chọn)

File .XNK là file gì?

XNK là Misc Files - Exchange Shortcut, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Thư mục shortcut mở ra một thư mục trong Microsoft Exchange; tạo ra bằng cách kéo một thư mục từ Danh sách thư mục trong Outlook hoặc Exchange máy tính để bàn Windows.

What is a XNK file?

Folder shortcut that opens a folder in Microsoft Exchange; created by dragging a folder from the Folder List in Outlook or Exchange to the Windows desktop.

Cách mở .XNK file

Để mở file .XNK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XNK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XNK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XNK do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Office Outlook
  • Microsoft Outlook
  • Microsoft Outlook

Chuyển đổi file .XNK

File .XNK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *