XNT File

? Cách mở file .XNT? Những phần mềm mở file .XNT và sửa file lỗi. Convert Binary XNT file sang định dạng khác.

.XNT File Extension

   
File name XNT File
File Type QuarkXPress Extension File
Nhà phát triển Quark Software
Phân loại Plugin Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .XNT là file gì?

XNT là Plugin Files - QuarkXPress Extension File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Quark Software.

mở rộng ứng dụng được sử dụng bởi QuarkXPress, một chương trình được sử dụng để xuất bản chuyên nghiệp; mở rộng các chức năng của ứng dụng QuarkXPress mặc định; được sử dụng để bổ sung thêm các thành phần mới với giao diện người dùng, xuất nhập khẩu các loại tập tin mới, nâng cao quy trình công việc ứng dụng, hoặc thêm các chức năng khác.

What is a XNT file?

Application extension used by QuarkXPress, a program used for professional publishing; extends the functionality of the default QuarkXPress application; used for adding new components to the user interface, importing and exporting new file types, enhancing application workflows, or adding other functions.

Cách mở .XNT file

Để mở file .XNT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XNT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XNT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XNT do người dùng đóng góp.

  • QuarkXPress
  • QuarkXPress Passport
  • QuarkXPress Passport
  • Media Player Classic
  • QuarkXPress11.1.0.0r0

Chuyển đổi file .XNT

File .XNT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *