XOJO_BINARY_WINDOW File

? Cách mở file .XOJO_BINARY_WINDOW? Những phần mềm mở file .XOJO_BINARY_WINDOW và sửa file lỗi. Convert Binary XOJO_BINARY_WINDOW file sang định dạng khác.

.XOJO_BINARY_WINDOW File Extension

   
File name XOJO_BINARY_WINDOW File
File Type Xojo Binary Window File
Nhà phát triển Xojo, Inc.
Phân loại Developer Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 1.5 ★ (2 Bình chọn)

File .XOJO_BINARY_WINDOW là file gì?

XOJO_BINARY_WINDOW là Developer Files - Xojo Binary Window File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Xojo, Inc..

tập tin cửa sổ được tạo ra bởi Xojo, một IDE sử dụng để tạo các ứng dụng; sử dụng để chia sẻ một cửa sổ theo định dạng nhị phân Xojo giữa các dự án Xojo; bao gồm thông tin mô tả các bộ phận của cửa sổ, chẳng hạn như loại khung hình, các nút, và phông nền tùy chỉnh; thay thế các phần mở rộng tập tin .RBW.

What is a XOJO_BINARY_WINDOW file?

Window file created by Xojo, an IDE used to create applications; used to share a window in the Xojo binary format between Xojo projects; includes information that describes parts of the window, such as frame type, buttons, and custom backdrops; replaced the .RBW file extension.

Cách mở .XOJO_BINARY_WINDOW file

Để mở file .XOJO_BINARY_WINDOW click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XOJO_BINARY_WINDOW bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XOJO_BINARY_WINDOW

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XOJO_BINARY_WINDOW do người dùng đóng góp.

  • Xojo

Chuyển đổi file .XOJO_BINARY_WINDOW

File .XOJO_BINARY_WINDOW có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *