XOJO_MENU File

? Cách mở file .XOJO_MENU? Những phần mềm mở file .XOJO_MENU và sửa file lỗi. Convert N/A XOJO_MENU file sang định dạng khác.

.XOJO_MENU File Extension

   
File name XOJO_MENU File
File Type Xojo Menu File
Nhà phát triển Xojo, Inc.
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .XOJO_MENU là file gì?

XOJO_MENU là Developer Files - Xojo Menu File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Xojo, Inc..

What is a XOJO_MENU file?

Menu file created by Xojo, an IDE used to create custom applications for Windows, OS X, and Linux platforms; replaced the .RBM file extension; used to share a menu bar in the Xojo project (text) format; includes other menu bar information, such as menus, behaviors, items, and platform-specific shortcuts.

Cách mở .XOJO_MENU file

Để mở file .XOJO_MENU click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XOJO_MENU bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XOJO_MENU

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XOJO_MENU do người dùng đóng góp.

  • Xojo

Chuyển đổi file .XOJO_MENU

File .XOJO_MENU có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *