XOJO_PROJECT File

? Cách mở file .XOJO_PROJECT? Những phần mềm mở file .XOJO_PROJECT và sửa file lỗi. Convert N/A XOJO_PROJECT file sang định dạng khác.

.XOJO_PROJECT File Extension

   
File name XOJO_PROJECT File
File Type Xojo Project File
Nhà phát triển Xojo, Inc.
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.5 ★ (2 Bình chọn)

File .XOJO_PROJECT là file gì?

XOJO_PROJECT là Developer Files - Xojo Project File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Xojo, Inc..

Dự án tạo ra bởi Xojo, một IDE sử dụng để tạo desktop, web, và giao diện điều khiển các ứng dụng; có thể được xây dựng thành một tập tin thực thi; chứa dữ liệu theo định dạng dự án Xojo (văn bản) mà tài liệu tham khảo các nội dung của ứng dụng; bao gồm các cửa sổ, các menu, và các thiết lập xây dựng.

What is a XOJO_PROJECT file?

Project created by Xojo, an IDE used to create desktop, web, and console applications; can be built into an executable file; contains data in the Xojo project (text) format that references the contents of the application; includes windows, menus, and build settings.

Cách mở .XOJO_PROJECT file

Để mở file .XOJO_PROJECT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XOJO_PROJECT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XOJO_PROJECT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XOJO_PROJECT do người dùng đóng góp.

  • Xojo

Chuyển đổi file .XOJO_PROJECT

File .XOJO_PROJECT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *