XPD File

? Cách mở file .XPD? Những phần mềm mở file .XPD và sửa file lỗi. Convert N/A XPD file sang định dạng khác.

.XPD File Extension

   
File name XPD File
File Type
Nhà phát triển Sony
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.3 ★ (15 Bình chọn)

File .XPD là file gì?

XPD là Game Files - , dưới định dạng N/A được phát triển bởi Sony.

Cách mở .XPD file

Để mở file .XPD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XPD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XPD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XPD do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • XP-Builder
  • XP-Builder
  • TRAOD Startup Configuration Utility
  • Keystone ConceptMap

Chuyển đổi file .XPD

File .XPD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *