XPDL File

? Cách mở file .XPDL? Những phần mềm mở file .XPDL và sửa file lỗi. Convert Text XPDL file sang định dạng khác.

.XPDL File Extension

   
File name XPDL File
File Type XPDL Module
Nhà phát triển Workflow Management Coalition
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .XPDL là file gì?

XPDL là Data Files - XPDL Module, dưới định dạng Text được phát triển bởi Workflow Management Coalition.

quá trình kinh doanh tạo ra cho Tibco iProcess hoặc kinh doanh Studio quản lý quy trình kinh doanh phần mềm (BPM); chứa mã viết bằng XPDL, quá trình XML Ngôn ngữ định nghĩa; bao gồm một hoặc nhiều các quá trình có thể được thêm vào một mô hình kinh doanh iProcess hoặc kinh doanh Studio.

What is a XPDL file?

Business process created for TIBCO iProcess or Business Studio business process management (BPM) software; contains code written in XPDL, the XML Process Definition Language; includes one or more processes that can be added to a iProcess or Business Studio business model.

Cách mở .XPDL file

Để mở file .XPDL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XPDL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XPDL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XPDL do người dùng đóng góp.

  • TIBCO Business Studio
  • TIBCO iProcess Suite
  • TIBCO iProcess Suite
  • Studio for Analysts

Chuyển đổi file .XPDL

File .XPDL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *