XPF File

? Cách mở file .XPF? Những phần mềm mở file .XPF và sửa file lỗi. Convert XML XPF file sang định dạng khác.

.XPF File Extension

   
File name XPF File
File Type LMMS Preset File
Nhà phát triển LMMS
Phân loại Audio Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3.8 ★ (12 Bình chọn)

File .XPF là file gì?

XPF là Audio Files - LMMS Preset File, dưới định dạng XML được phát triển bởi LMMS.

Preset tập tin được tạo ra bởi LMMS (Linux MultiMedia Studio), một chương trình sản xuất âm nhạc; chứa các tùy chọn công cụ cài đặt trước; bao gồm dữ liệu công cụ thiết lập giống như phiên bản dự án, thiết lập theo dõi công cụ, tên nhạc cụ, và các hiệu ứng.

What is a XPF file?

Preset file created by LMMS (Linux MultiMedia Studio), a music production program; contains instrument settings presets; includes instrument settings data like the project version, instrument track settings, instrument names, and effects.

Cách mở .XPF file

Để mở file .XPF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XPF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XPF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XPF do người dùng đóng góp.

  • LMMS
  • Xion
  • Xion
  • Notebook Software
  • SMART Board Software
  • Symantec Workspace Virtualization Admin Tool
  • Symantec Workspace Virtualization Admin Tool

Chuyển đổi file .XPF

File .XPF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *