XPS File

? Cách mở file .XPS? Những phần mềm mở file .XPS và sửa file lỗi. Convert Zip XPS file sang định dạng khác.

.XPS File Extension

   
File name XPS File
File Type XML Paper Specification File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Page Layout Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 3.7 ★ (218 Bình chọn)

File .XPS là file gì?

XPS là Page Layout Files - XML Paper Specification File, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Microsoft.

Một XPS tập tin là một tài liệu có chứa trang cố định thông tin bố trí văn bản trong trang XPS ngôn ngữ mô tả. Nó định nghĩa cách bố trí, hình dáng, và các thông tin in ấn tài liệu. file XPS cũng tương tự như các file .PDF, nhưng lưu trong định dạng XPS độc quyền của Microsoft.

What is a XPS file?

An XPS file is a document that contains fixed page layout information written in the XPS page description language. It defines the layout, appearance, and printing information for a document. XPS files are similar to .PDF files, but saved in Microsoft’s proprietary XPS format.

Cách mở .XPS file

Để mở file .XPS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XPS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XPS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XPS do người dùng đóng góp.

 • XPS Annotator
 • NiXPS View
 • NiXPS View
 • NiXPS Edit
 • Nuance Power PDF Standard for Mac
 • Apple Safari with Pagemark XpsPlugin
 • Apple Safari with Pagemark XpsPlugin
 • MuPDF
 • File Viewer for Android
 • Microsoft XPS Viewer
 • Nuance Power PDF Standard

Chuyển đổi file .XPS

File .XPS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Convert xps to pdf

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *