XPT File

? Cách mở file .XPT? Những phần mềm mở file .XPT và sửa file lỗi. Convert N/A XPT file sang định dạng khác.

.XPT File Extension

   
File name XPT File
File Type 1Mozilla Firefox Component
Nhà phát triển N/A
Phân loại Plugin Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.9 ★ (20 Bình chọn)

File .XPT là file gì?

XPT là Plugin Files - 1Mozilla Firefox Component, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

tập tin một XPT là một thành phần được sử dụng bởi Mozilla Firefox, một trình duyệt web đa nền tảng. Nó chứa một plugin (như flashplayer.xpt) mà thêm các tính năng và chức năng cho trình duyệt web. file XPT được cài đặt trong thư mục thành phần trình duyệt web.

What is a XPT file?

An XPT file is a component used by Mozilla Firefox, a cross-platform web browser. It contains a plugin (such as flashplayer.xpt) that adds features and functionality to the web browser. XPT files are installed in the web browser's components folder.

Cách mở .XPT file

Để mở file .XPT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XPT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XPT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XPT do người dùng đóng góp.

  • JMP
  • Quantitative Micro Software EViews
  • Quantitative Micro Software EViews
  • Any Video Converter Free
  • Media Player Classic
  • EES - Engineering Equation Solver
  • EES - Engineering Equation Solver

Chuyển đổi file .XPT

File .XPT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *