XQ File

? Cách mở file .XQ? Những phần mềm mở file .XQ và sửa file lỗi. Convert Text XQ file sang định dạng khác.

.XQ File Extension

   
File name XQ File
File Type XQuery File
Nhà phát triển The W3C XML Query Working Group
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4.5 ★ (2 Bình chọn)

File .XQ là file gì?

XQ là Developer Files - XQuery File, dưới định dạng Text được phát triển bởi The W3C XML Query Working Group.

Tập viết bằng XQuery, một ngôn ngữ sử dụng để truy vấn và thao tác dữ liệu từ các nguồn dữ liệu XML; chứa mã nguồn mà đọc và trích xuất thông tin sử dụng một mô hình dữ liệu logic được tạo ra từ một nguồn dữ liệu XML; được sử dụng trong nhiều Web và phần mềm máy tính để bàn sản phẩm để xử lý nội dung XML.

What is a XQ file?

File written using XQuery, a language used for querying and manipulating data from XML data sources; contains source code that reads and extracts information using a logical data model created from an XML data source; used in various Web and desktop software products for handling XML content.

Cách mở .XQ file

Để mở file .XQ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XQ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XQ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XQ do người dùng đóng góp.

  • Altova XMLSpy
  • Progress Stylus Studio
  • Progress Stylus Studio
  • Liquid Technologies Liquid XML Studio
  • text editor
  • MacroMates TextMate
  • MacroMates TextMate
  • SyncRO Soft oXygen XML Editor

Chuyển đổi file .XQ

File .XQ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *