XQM File

? Cách mở file .XQM? Những phần mềm mở file .XQM và sửa file lỗi. Convert Text XQM file sang định dạng khác.

.XQM File Extension

   
File name XQM File
File Type XQuery Module
Nhà phát triển The W3C XML Query Working Group
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .XQM là file gì?

XQM là Developer Files - XQuery Module, dưới định dạng Text được phát triển bởi The W3C XML Query Working Group.

Tập viết bằng XQuery, một ngôn ngữ sử dụng để truy vấn và thao tác dữ liệu từ các nguồn dữ liệu XML; lưu giữ một mô-đun XQuery, thường chứa các chức năng tái sử dụng; sử dụng để lưu trữ các thư viện mã nguồn có chức năng có thể được gọi khi bao gồm trong mã XQuery.

What is a XQM file?

File written in XQuery, a language used for querying and manipulating data from XML data sources; stores an XQuery module, which typically contains reusable functions; used for storing source code libraries whose functions can be invoked when included in XQuery code.

Cách mở .XQM file

Để mở file .XQM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XQM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XQM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XQM do người dùng đóng góp.

  • Oxygen XML Editor
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Oxygen XML Developer
  • Oxygen XML Editor (
  • BaseX
  • BaseX

Chuyển đổi file .XQM

File .XQM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *