XQT File

? Cách mở file .XQT? Những phần mềm mở file .XQT và sửa file lỗi. Convert N/A XQT file sang định dạng khác.

.XQT File Extension

   
File name XQT File
File Type SuperCalc Macro File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Executable Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (3 Bình chọn)

File .XQT là file gì?

XQT là Executable Files - SuperCalc Macro File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Macro có thể thực hiện các lệnh và nhiệm vụ tự động hóa trong SuperCalc, một chương trình bảng tính cũ được cải thiện trên VisiCalc.

What is a XQT file?

Macro that can execute commands and automate tasks in SuperCalc, an older spreadsheet program that improved on VisiCalc.

Cách mở .XQT file

Để mở file .XQT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XQT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XQT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XQT do người dùng đóng góp.

  • Crystal Player Free
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .XQT

File .XQT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *