XQUERY File

? Cách mở file .XQUERY? Những phần mềm mở file .XQUERY và sửa file lỗi. Convert Text XQUERY file sang định dạng khác.

.XQUERY File Extension

   
File name XQUERY File
File Type XQuery Source Code File
Nhà phát triển The W3C XML Query Working Group
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2 ★ (3 Bình chọn)

File .XQUERY là file gì?

XQUERY là Developer Files - XQuery Source Code File, dưới định dạng Text được phát triển bởi The W3C XML Query Working Group.

Tập viết bằng XQuery, một ngôn ngữ truy vấn được sử dụng để lấy và thao tác dữ liệu từ các nguồn dữ liệu XML; có thể chứa cú pháp cho các tập tin mở XML cũng như lặp lại so với dữ liệu XML và thực hiện các phép tính.

What is a XQUERY file?

File written using XQuery, a query language used for retrieving and manipulating data from XML data sources; may contain syntax for opening XML files as well as iterating over the XML data and performing calculations.

Cách mở .XQUERY file

Để mở file .XQUERY click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XQUERY bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XQUERY

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XQUERY do người dùng đóng góp.

  • File Viewer for Android
  • SyncRO Soft oXygen XML Editor
  • SyncRO Soft oXygen XML Editor
  • Altova XMLSpy
  • Progress Stylus Studio
  • Liquid Technologies Liquid XML Studio
  • Liquid Technologies Liquid XML Studio
  • text editor
  • MacroMates TextMate

Chuyển đổi file .XQUERY

File .XQUERY có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *