XQY File

? Cách mở file .XQY? Những phần mềm mở file .XQY và sửa file lỗi. Convert Text XQY file sang định dạng khác.

.XQY File Extension

   
File name XQY File
File Type XQuery Source File
Nhà phát triển The W3C XML Query Working Group
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.9 ★ (7 Bình chọn)

File .XQY là file gì?

XQY là Developer Files - XQuery Source File, dưới định dạng Text được phát triển bởi The W3C XML Query Working Group.

What is a XQY file?

File written using XQuery, an XML data retrieval and manipulation language; contains source code that reads and extracts information from the data model stored in an XML data source; used in various Web and desktop software products for handling XML content.

Cách mở .XQY file

Để mở file .XQY click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XQY bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XQY

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XQY do người dùng đóng góp.

  • MacroMates TextMate
  • SyncRO Soft oXygen XML Editor
  • SyncRO Soft oXygen XML Editor
  • Progress Stylus Studio
  • Altova XMLSpy
  • Liquid Technologies Liquid XML Studio
  • Liquid Technologies Liquid XML Studio
  • text editor

Chuyển đổi file .XQY

File .XQY có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *