XRB File

? Cách mở file .XRB? Những phần mềm mở file .XRB và sửa file lỗi. Convert N/A XRB file sang định dạng khác.

.XRB File Extension

   
File name XRB File
File Type XMind Resource Bundle
Nhà phát triển XMind
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.7 ★ (3 Bình chọn)

File .XRB là file gì?

XRB là Data Files - XMind Resource Bundle, dưới định dạng N/A được phát triển bởi XMind.

Hồ XRB là một bó tài nguyên được sử dụng bởi XMind, một động não và tâm ứng dụng bản đồ. Nó lưu trữ các mẫu tùy chỉnh của người dùng, chủ đề, đánh dấu, và clip nghệ thuật. Các tập tin cho phép người dùng chia sẻ tài nguyên với những người khác giữa các ứng dụng XMind khác nhau chạy trên máy tính Windows và OS X.

What is a XRB file?

An XRB file is a resource bundle used by XMind, a brainstorming and mind mapping application. It stores a user's custom templates, themes, markers, and clip art. The file allows users to share resources with others between different XMind applications running on Windows and OS X computers.

Cách mở .XRB file

Để mở file .XRB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XRB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XRB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XRB do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .XRB

File .XRB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *