XRY File

? Cách mở file .XRY? Những phần mềm mở file .XRY và sửa file lỗi. Convert Binary XRY file sang định dạng khác.

.XRY File Extension

   
File name XRY File
File Type XRY Data File
Nhà phát triển Micro Systemation
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .XRY là file gì?

XRY là Data Files - XRY Data File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Micro Systemation.

Lưu trữ dữ liệu được tạo ra với XRY, một dữ liệu điện thoại di động chương trình thu hồi sử dụng cho mục đích pháp y; có thể chứa nhiều loại dữ liệu tải về từ một chiếc điện thoại, bao gồm cả danh bạ điện thoại, danh sách cuộc gọi, tin nhắn văn bản, hình ảnh, lịch, ghi chú, và các tập tin âm thanh; tất cả các dữ liệu được lưu trữ trong một tập tin duy nhất với một phần mở rộng ".xry".

What is a XRY file?

Data archive created with XRY, a mobile phone data retrieval program used for forensic purposes; may contain multiple types of data downloaded from a phone, including the phone book, call list, text messages, pictures, calendars, notes, and audio files; all data is stored in a single file with an ".xry" extension.

Cách mở .XRY file

Để mở file .XRY click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XRY bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XRY

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XRY do người dùng đóng góp.

  • Micro Systemation XRY
  • Micro Systemation XRY
  • Micro Systemation XRY
  • X-Ray Apparatus

Chuyển đổi file .XRY

File .XRY có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *