XS File

? Cách mở file .XS? Những phần mềm mở file .XS và sửa file lỗi. Convert Text XS file sang định dạng khác.

.XS File Extension

   
File name XS File
File Type Age of Empires 3 Map AI Generator
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Game Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4 ★ (3 Bình chọn)

File .XS là file gì?

XS là Game Files - Age of Empires 3 Map AI Generator, dưới định dạng Text được phát triển bởi Microsoft.

Tập tin sử dụng cho trí thông minh nhân tạo tạo (AI) cho bản đồ tùy chỉnh trong Age of Empires III (AOE3); tham chiếu trong bản đồ quy trình biên soạn khi một tùy chỉnh tập tin bản đồ XML được tải.

What is a XS file?

File used for generating artificial intelligence (AI) for custom maps in Age of Empires III (AOE3); referenced during the map compilation process when a custom XML map file is loaded.

Cách mở .XS file

Để mở file .XS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XS do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Age of Empires 3
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • SPX Studio

Chuyển đổi file .XS

File .XS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *