XSB File

? Cách mở file .XSB? Những phần mềm mở file .XSB và sửa file lỗi. Convert N/A XSB file sang định dạng khác.

.XSB File Extension

   
File name XSB File
File Type 1XACT Sound Bank
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.5 ★ (11 Bình chọn)

File .XSB là file gì?

XSB là Audio Files - 1XACT Sound Bank, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Bộ sưu tập âm thanh và tín hiệu được tạo bằng Microsoft XACT, Hội Chữ thập-Platform âm thanh Công cụ tạo; sử dụng để tạo âm thanh trò chơi video và xác định khi họ nên được chơi trong các trò chơi.

What is a XSB file?

Collection of sounds and cues created with Microsoft XACT, the Cross-Platform Audio Creation Tool; used for creating video game sounds and defining when they should be played in the game.

Cách mở .XSB file

Để mở file .XSB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XSB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XSB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XSB do người dùng đóng góp.

  • Microsoft DirectX
  • Microsoft Windows Operating System
  • Microsoft Windows Operating System
  • MK
  • ProVision
  • SokoMind
  • SokoMind

Chuyển đổi file .XSB

File .XSB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *