XSC File

? Cách mở file .XSC? Những phần mềm mở file .XSC và sửa file lỗi. Convert Text XSC file sang định dạng khác.

.XSC File Extension

   
File name XSC File
File Type Visual Studio Dataset Internal Info File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.3 ★ (8 Bình chọn)

File .XSC là file gì?

XSC là Data Files - Visual Studio Dataset Internal Info File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Microsoft.

Tập tin được tạo ra bởi Visual Studio phát triển phần mềm IDE; tự động được tạo ra bởi Visual Studio khi người dùng tạo ra một lược đồ XML (XSD file) chứa dữ liệu ngoài các giản đồ.

What is a XSC file?

File created by the Visual Studio software development IDE; auto-generated by Visual Studio when the user creates an XML schema (.XSD file) containing data in addition to the schema.

Cách mở .XSC file

Để mở file .XSC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XSC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XSC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XSC do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Visual Studio 2019
  • Transcribe! application
  • Transcribe! application
  • Stuffit Expander
  • progeCAD Professional English
  • progeCAD Professional
  • progeCAD Professional

Chuyển đổi file .XSC

File .XSC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *