XSI File

? Cách mở file .XSI? Những phần mềm mở file .XSI và sửa file lỗi. Convert Binary XSI file sang định dạng khác.

.XSI File Extension

   
File name XSI File
File Type Softimage XSI 3D Image
Nhà phát triển Autodesk
Phân loại 3D Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .XSI là file gì?

XSI là 3D Image Files - Softimage XSI 3D Image, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Autodesk.

hình ảnh ba chiều được tạo ra bởi Softimage, một nhân vật hoạt hình 3D và các hiệu ứng chương trình dùng trong các trò chơi video và sản xuất phim; cửa hàng lưới (hình học), kết cấu, sắc thái, và dữ liệu mô hình khác cho một nhân vật; được sử dụng để tạo hiệu ứng động nhân vật trong những cảnh 3D.

What is a XSI file?

Three-dimensional image created by Softimage, a 3D character animation and effects program used in video games and film productions; stores the mesh (geometry), textures, shades, and other model data for a character; used for animating characters within 3D scenes.

Cách mở .XSI file

Để mở file .XSI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XSI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XSI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XSI do người dùng đóng góp.

  • Okino Computer Graphics PolyTrans
  • Autodesk Softimage 2015
  • Autodesk Softimage 2015
  • Media Player Classic
  • quick3D Professional

Chuyển đổi file .XSI

File .XSI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *