XSIADDON File

? Cách mở file .XSIADDON? Những phần mềm mở file .XSIADDON và sửa file lỗi. Convert Binary XSIADDON file sang định dạng khác.

.XSIADDON File Extension

   
File name XSIADDON File
File Type Softimage Add-on File
Nhà phát triển Autodesk
Phân loại Plugin Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.7 ★ (3 Bình chọn)

File .XSIADDON là file gì?

XSIADDON là Plugin Files - Softimage Add-on File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Autodesk.

Add-on tập tin được sử dụng bởi Softimage, một nhân vật 3D và ứng dụng hiệu quả; chứa plug-in chức năng cũng như tài liệu trợ giúp và thông tin cho thêm thanh công cụ và menu; dùng để đựng và phân phối các add-ons.

What is a XSIADDON file?

Add-on file used by Softimage, a 3D character animation and effects application; contains plug-in functionality as well as help documentation and information for adding toolbars and menus; used for packaging and distributing add-ons.

Cách mở .XSIADDON file

Để mở file .XSIADDON click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XSIADDON bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XSIADDON

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XSIADDON do người dùng đóng góp.

  • Autodesk Softimage 2015

Chuyển đổi file .XSIADDON

File .XSIADDON có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *