XSL File

? Cách mở file .XSL? Những phần mềm mở file .XSL và sửa file lỗi. Convert XML XSL file sang định dạng khác.

.XSL File Extension

   
File name XSL File
File Type XML Style Sheet
Nhà phát triển N/A
Phân loại Data Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3.5 ★ (17 Bình chọn)

File .XSL là file gì?

XSL là Data Files - XML Style Sheet, dưới định dạng XML được phát triển bởi N/A.

Xác định phong cách của văn bản, bảng biểu, và các đối tượng khác trong một tài liệu XML; tương tự như một file CSS được sử dụng bởi các văn bản .HTML; có thể được mở với FileMaker hoặc bất kỳ chương trình nào hỗ trợ style sheets XML.

What is a XSL file?

Defines the style of text, tables, and other objects within a XML document; similar to a .CSS file used by .HTML documents; can be opened with FileMaker or any program that supports XML style sheets.

Cách mở .XSL file

Để mở file .XSL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XSL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XSL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XSL do người dùng đóng góp.

  • WindowsR Internet Explorer
  • Adobe Dreamweaver
  • Adobe Dreamweaver
  • T-Online Browser
  • Microsoft Windows Operating System
  • The Best Offers
  • The Best Offers

Chuyển đổi file .XSL

File .XSL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *