XSLIC File

? Cách mở file .XSLIC? Những phần mềm mở file .XSLIC và sửa file lỗi. Convert N/A XSLIC file sang định dạng khác.

.XSLIC File Extension

   
File name XSLIC File
File Type XenServer License File
Nhà phát triển Citrix
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.6 ★ (5 Bình chọn)

File .XSLIC là file gì?

XSLIC là Misc Files - XenServer License File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Citrix.

giấy phép phần mềm tập tin được sử dụng bởi XenClient, một ứng dụng quản lý cho phần mềm ảo XenServer; chứa một chìa khóa dùng để đăng ký phần mềm XenServer; bao gồm thời hạn sử dụng, mã sản phẩm, số lượng ổ cắm được cấp phép, và thông tin sản phẩm khác.

What is a XSLIC file?

Software license file used by XenClient, an administration application for XenServer virtualization software; contains a key that registers the XenServer software; includes the expiry date, product code, number of licensed sockets, and other product information.

Cách mở .XSLIC file

Để mở file .XSLIC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XSLIC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XSLIC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XSLIC do người dùng đóng góp.

  • Citrix XenCenter
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .XSLIC

File .XSLIC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *