XSP File

? Cách mở file .XSP? Những phần mềm mở file .XSP và sửa file lỗi. Convert XML XSP file sang định dạng khác.

.XSP File Extension

   
File name XSP File
File Type Kodi Smart Playlist File
Nhà phát triển XBMC Foundation
Phân loại Audio Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 2 ★ (3 Bình chọn)

File .XSP là file gì?

XSP là Audio Files - Kodi Smart Playlist File, dưới định dạng XML được phát triển bởi XBMC Foundation.

Bài hát hoặc playlist video được sử dụng bởi Kodi, một máy nghe nhạc đa phương tiện miễn phí phần mềm; có thể chứa một danh sách các âm thanh và video tập tin cụ thể để chơi, hoặc có thể lưu trữ tiêu chuẩn cho các loại phương tiện truyền thông để chơi (ví dụ, chơi nhạc Rock hoặc tất cả những năm 90 âm nhạc); có thể chỉ định các bài hát, album, phim, chương trình TV, và các loại phương tiện truyền thông.

What is a XSP file?

Song or video playlist used by Kodi, a free software multimedia player; may contain a list of specific audio and video files to play, or may store criteria for the types of media to play (e.g., play Rock music or all 90s music); can specify songs, albums, movies, TV shows, and other types of media.

Cách mở .XSP file

Để mở file .XSP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XSP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XSP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XSP do người dùng đóng góp.

  • text editor
  • Kodi
  • Kodi
  • Media Player Classic
  • Plugin Manager - Ship Creator
  • X Plugin Manager
  • X Plugin Manager

Chuyển đổi file .XSP

File .XSP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *