XSPF File

? Cách mở file .XSPF? Những phần mềm mở file .XSPF và sửa file lỗi. Convert XML XSPF file sang định dạng khác.

.XSPF File Extension

   
File name XSPF File
File Type XSPF Playlist File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Audio Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3.7 ★ (32 Bình chọn)

File .XSPF là file gì?

XSPF là Audio Files - XSPF Playlist File, dưới định dạng XML được phát triển bởi N/A.

tập tin một XSPF là một danh sách nhạc được lưu trong định dạng XML có thể chia sẻ danh sách phát (XSPF). Nó tương tự như một file M3U, nhưng sử dụng các thẻ XML tiêu chuẩn để tổ chức và các tập tin danh sách bao gồm trong danh sách nhạc. file XSPF được sử dụng bởi người chơi âm thanh khác nhau, chẳng hạn như VLC media player, AIMP, Clementine, và Audacious.

What is a XSPF file?

An XSPF file is a playlist saved in the XML Shareable Playlist Format (XSPF). It is similar to a .M3U file, but uses standard XML tags to organize and list files included in the playlist. XSPF files are used by various audio players, such as VLC media player, AIMP, Clementine, and Audacious.

Cách mở .XSPF file

Để mở file .XSPF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XSPF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XSPF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XSPF do người dùng đóng góp.

  • AIMP
  • Macgo Mac Media Player
  • Macgo Mac Media Player
  • Amarok
  • Audacious
  • Roxio Creator NXT Pro 7
  • Roxio Creator NXT Pro 7
  • Clementine

Chuyển đổi file .XSPF

File .XSPF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *