XSVF File

? Cách mở file .XSVF? Những phần mềm mở file .XSVF và sửa file lỗi. Convert Binary XSVF file sang định dạng khác.

.XSVF File Extension

   
File name XSVF File
File Type Xilinx Serial Vector Format File
Nhà phát triển Xilinx
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.3 ★ (3 Bình chọn)

File .XSVF là file gì?

XSVF là Data Files - Xilinx Serial Vector Format File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Xilinx.

tập tin nhị phân được tạo ra để thử nghiệm thiết bị logic lập trình (PLD) thiết kế; chứa, phiên bản nhị phân nhỏ gọn của một tập tin ASCII text .SVF; sử dụng để tối ưu hóa các định dạng file của trường hợp thử nghiệm cho các thiết bị Xilinx.

What is a XSVF file?

Binary file created for testing programmable logic device (PLD) designs; contains the compact, binary version of an ASCII text .SVF file; used for optimizing the file format of test cases for Xilinx devices.

Cách mở .XSVF file

Để mở file .XSVF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XSVF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XSVF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XSVF do người dùng đóng góp.

  • Xilinx ISE WebPACK
  • Xilinx ISE Design Suite
  • Xilinx ISE Design Suite

Chuyển đổi file .XSVF

File .XSVF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *