XUI File

? Cách mở file .XUI? Những phần mềm mở file .XUI và sửa file lỗi. Convert N/A XUI file sang định dạng khác.

.XUI File Extension

   
File name XUI File
File Type Xbox 360 User Interface File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .XUI là file gì?

XUI là Settings Files - Xbox 360 User Interface File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

tập tin da được sử dụng bởi "Modded" Xbox 360 chơi game; tạo và chỉnh sửa bởi Xbox UI Công cụ, mà là một phần của Xbox SDK của Microsoft; tiết kiệm đồ họa và bố trí thông tin cho bảng điều khiển; sử dụng để tùy chỉnh giao diện của giao diện Xbox.

What is a XUI file?

Skin file used by "modded" Xbox 360 game consoles; created and edited by the Xbox UI Tool, which is part of Microsoft's Xbox SDK; saves graphics and layout information for the dashboard; used for customizing the look and feel of the Xbox interface.

Cách mở .XUI file

Để mở file .XUI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XUI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XUI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XUI do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Xbox SDK
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .XUI

File .XUI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *