XUL File

? Cách mở file .XUL? Những phần mềm mở file .XUL và sửa file lỗi. Convert XML XUL file sang định dạng khác.

.XUL File Extension

   
File name XUL File
File Type XML User Interface Language File
Nhà phát triển Mozilla
Phân loại Web Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 4.1 ★ (24 Bình chọn)

File .XUL là file gì?

XUL là Web Files - XML User Interface Language File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Mozilla.

ứng dụng khép kín hoặc mở rộng của Firefox viết bằng XML; được hỗ trợ bởi trình duyệt Mozilla và các trình duyệt Web khác được dựa trên các công cụ Gecko.

What is a XUL file?

Self-contained application or Firefox extension written in XML; supported by Mozilla browsers and other Web browsers that are based on the Gecko engine.

Cách mở .XUL file

Để mở file .XUL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XUL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XUL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XUL do người dùng đóng góp.

  • WinRAR
  • Parallels Tools Center
  • Parallels Tools Center
  • Edge Code CC
  • Any Video Converter Free
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .XUL

File .XUL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *