XUM File

? Cách mở file .XUM? Những phần mềm mở file .XUM và sửa file lỗi. Convert XML XUM file sang định dạng khác.

.XUM File Extension

   
File name XUM File
File Type Excel Unit Operation Model File
Nhà phát triển AmsterCHEM
Phân loại Data Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .XUM là file gì?

XUM là Data Files - Excel Unit Operation Model File, dưới định dạng XML được phát triển bởi AmsterCHEM.

mô hình tập tin được tạo ra và được sử dụng bởi Excel CAPE-MỞ Đơn vị hoạt động, chương trình cho phép người dùng tạo ra một bảng tính Excel để tính hoạt động đơn vị và sử dụng trong một môi trường mô phỏng CAPE-MỞ; cửa hàng một file .XLS và siêu dữ liệu cho một CAPE-MỞ Excel Đơn vị vận hành.

What is a XUM file?

Model file created and used by Excel CAPE-OPEN Unit Operation, a program that allows users to create an Excel workbook for calculating unit operations and use in a CAPE-OPEN simulation environment; stores an .XLS file and metadata for a CAPE-OPEN Excel Unit Operation.

Cách mở .XUM file

Để mở file .XUM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XUM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XUM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XUM do người dùng đóng góp.

  • AmsterCHEM Excel CAPE-OPEN Unit Operation

Chuyển đổi file .XUM

File .XUM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *